Thư gửi Ngài Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ

Việt Nam, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Gửi: Ngài Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ

LÀ NHÀ CẦM QUYỀN CỦA NƯỚC LỚN,
HÃY ỨNG XỬ HÀNH XỬ PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÁP QUỐC TẾ
VỚI XU THẾ THỜI ĐẠI:
HOÀ BÌNH – ỔN ĐỊNH – HỘI NHẬP – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN

Thưa Ngài Tổng thống!

Gần đây, tôi đã gửi Ngài “Thư của một Công dân Trái Đất” và các tài liệu kèm: 1. “Các bài học lịch sử rút ra từ nước Mỹ”, 2. “Cải tổ Hiến chương Liên hợp quốc”, 3, “Muốn hành động đúng, trước hết, phải có nhận thức đúng, động cơ trong sáng, phù hợp với xu thế thời đại”, 4. “Những sai lầm kìm hãm sự phát triển xứng tầm của Liên minh Châu Âu”. (Qua Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội).

Qua bài 1. Có lẽ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên và duy nhất rút ra bài học lịch sử hay từ nước Mỹ.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam, Người đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945:

Hỡi đồng bào cả nước!

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là người đầu tiên đã vận dụng sáng tạo lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ vào Điều thứ 1, Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tin rằng, Tư tưởng “Nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, mọi người làm Người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện trong Điều thứ 1, Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là xu thế tất yếu của thời đại, là Tư tưởng duy nhất đúng đắn để xây dựng xã hội mới ổn định văn minh của Loài người.

Nhưng, thật là trớ trêu của lịch sử! Gieo hoạ cho Trái Đất, cho loài người nhiều nhất lại chính từ các nhà cầm quyền và chính quyền nước Mỹ: Tổng thống thứ ba mươi ba, ba tư, ba lăm, ba sáu, ba bảy và thứ bốn ba.

Thưa Ngài Donald Trump!

Ngài là Tổng thống của một nước lớn. Thì vai trò và trách nhiệm của Ngài với thế giới càng phải mẫu mực trong việc chấp hành pháp luật quốc tế và xứng tầm với xu thế thời đại: Hoà bình – ổn định – hội nhập – hợp tác – phát triển.

Các việc làm vừa qua, tôi đồng tình với Ngài về cách ứng xử bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông. Nhưng, còn nhiều việc tôi chưa đồng tình:

1/ Vừa mới nhậm chức, Ngài đã tuyên bố rút khỏi TPP. Ngài đã gây ra tiền lệ xấu cho Thế giới. Như thế, các văn bản quốc tế chỉ có giá trị khi người ký còn đương chức. Sang người kế nhiệm mới, họ có thể đơn phương xé vứt sọt rác.

2/ Gây ra cuộc “khẩu chiến” giữa Mỹ và Triều Tiên, như lúc đầu, là không thuộc quyền của Ngài. Vì kiềm chế việc phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Mỹ không được Liên Hợp Quốc giao nhiệm vụ, thì không có quyền nhúng tay vào “dễ làm cái sảy nảy cái ung”.

3/ Mỹ lấy cớ là Syria sử dụng chất độc hoá học để tấn công, là hành vi xâm phạm độc lập chủ quyền của nước khác. Việc làm này, là trái Hiến chương và Nghị quyết 2354 của Liên Hợp Quốc.

4/ Mới đây, Ngài công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, là hành vi không thể chấp nhận được. Khi Hội đồng bảo an nghị quyết bác bỏ quyết định sai trái của Ngài, thì Ngài đe doạ cắt viện trợ nước nào đã bỏ phiếu chống lại Ngài. Nhưng, trong cuộc họp của Đại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, tuyệt đại đa số nước đã phản đối quyết định của Ngài. Có đại biểu nói: “Không thể đổi danh dự quốc gia lấy viện trợ”.

5/ Chính vì các việc làm “không bình thường” của Ngài, đã dẫn trên, mà quân đội Mỹ sẽ không theo lệnh Ngài sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại loài người.

6/ Qua nhiều việc làm, Ngài đã tự cho mình quyền đứng ngoài và đứng trên Liên Hợp Quốc. Như thế, uy tín của Ngài càng giảm và càng bị cô lập trên trường quốc tế. Khi nhân dân Mỹ đã mất niềm tin, thì hậu quả chắc Ngài đã rõ.

Mong Ngài hãy giành thời gian đọc các tài liệu tôi đã gửi. Tin rằng, Ngài sẽ điều chỉnh cách ứng xử hành xử của mình phù hợp với xu thế thời đại.

Một công dân Trái Đất

Kĩ sư. Đỗ Minh Xuân

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *