Danh sách 44 đời Tổng thống Mỹ

44 ĐỜI TỔNG THỐNG HOA KỲ

MỤC LỤC

Lời giới thiệu ……………………………………………………….. 8

Lời nói đầu ………………………………………………………… 11

1 –  GEORGE WASHINTON (1732-1799) …………………….. 17

Tổng thống đầu tiên (1789-1797=8 năm)

2–JOHN ADAMS (1735-1826) ………………………………… 47

Tổng thống thứ hai (1797-1801=4 năm)

3– THOMAS JEFFERSON (1743-1826) ……………………… 75

Tông thống thứ ba (1801-1809=8 năm)

4 – JAMES MADISON (1751-1836) ………………………….  111

Tổng thống thứ tư (1809-1817=8 năm)

5 – JAMES MONROE (1758-1834) ………………………….  143

Tổng thống thứ năm (1817-1825=8 năm)

6 – JOHN QUINCY ADAMS (1767-1848) …………………… 171

Tổng thống thứ sáu (1825-1829=8 năm)

7 – ANDREW JACKSON (1767-1748) ……………………… 199

Tổng thống thứ bảy (1829-1837=8 năm)

8 – MARTIN VAN BUREN (1782-1862) ……………………. 229

Tổng thống thứ tám (1837-1841=4 năm)

9 – WILLIAM HENRY HARRISON (1773-1841) …………. 251

Tổng thống thứ chín (3/1841-4/1841=1 tháng)

10 – JON TYLER (1790-1862) ……………………………….. 271

Tổng thống thứ mười (1841-1845=4 năm)

11 – JAMES K. POLK (1795-1849) …………………………. 293

Tổng thống thứ mười một (1845-1849=4 năm)

12 – ZACHARY TAYLOR (1784-1850) …………………….. 315

Tổng thống thứ mười hai (1849-1850=1 năm)

13 – MILARD FILLMOR (1800-1874) ……………………… 337

Tổng thống thứ mười ba (1850-1853=3 năm)

14 – FRANKLIN PERCE (1894-1869) ………………………. 355

        Tổng thống thư mười bốn (1853-1857=4 năm)

15 – JAMES BUCHANAN (1791-1868) ……………………… 377

        Tổng thống thứ mười lăm (1757-1861=4 năm)

16 – ABRAHAM LINCOLN (1809-1865) ……………………. 401

Tổng thống thứ mười sáu (1861-1865=4 năm)

17 – ANDREW JOHNSON (1808-1875) ……………………… 439

Tổng thống thứ mười bảy (1865-1869=4 năm)

18 – ULYSSES S. GRANT (1822-1885) ………………………. 459

Tổng thống thứ mười tám (1869-1877=8 năm)

19 – RUTHERFORD B. HAYES (1822=1893) ……………….. 493

Tổng thốngthứ mười chín (1877-1881)

20 – JAMES A. GARFILD(1831-1881) ………………………. 517

Tổng thống thứ hai mười (1881-1881=0 năm)

21 – CHESTER A. ARTHUR(1829-1886) ………………………… 541

Tổng  thống thứ hai mươi mốt (1881-1885=4 năm)

22 – GROVER CLEVELAND (1837-1908) …………………… 561

Tổng thống thứ hai mươi hai (1885-1889=4 năm)

23 – BENJAMIN HARRISON (1833-1901) ……………………. 585

Tổng thống thứ hai mươi ba (1889-1893=4 năm)

24 – GROVER CLEVELAND (1837-1908) …………………… 609

Tổng thống thứ hai tư (1893-1897=4 năm)

25 – WILLIAM McKINLEY (1843-1901) …………………….. 625

Tổng thống thứ hai mươi lăm (1897-1901=4 năm)

26 – THEODORE ROOSEVELT (1858-1919) ……………….. 657

Tổng thống thứ hai mươi sáu (1901-1909=8 năm)

27 – WILLIAM HOWARD TAFT (1857-1930) ……………… 695

Tổng thống thứ hai mươi bảy (1909-1913=4 năm)

28 – WOODROW WILSON (1856-1924) …………………….. 723

Tổng thống thứ hai mươi tám (1913-1921=8 năm)

29 – WARREN G. HARDING (1865-1923) ………………….. 763

Tổng thống thư hai mươi chín (1921-1923=2 năm)

30 – CALVIN COOLIDGE (1872-1929) …………………….. 791

Tổng thống thứ ba mươi (1923-1929=6 năm)

31 – HERBERT HOOVER (1878-1964) …………………….. 819

Tổng thống thứ ba mươi mốt (1929-1933=4 năm)

32 – FRANKLIN D. ROOSEVELT (1882-1945) …………… 849

Tổng thống thứ ba mươi hai (1933-1945=12 năm)

33 – HARRY S TRUMAN (1884-1972) ……………………… 901

Tổng thống thư ba mươi ba (1945-1953=8 năm)

34 – DWIGHT D. EISENHOWER (1890-1969) …………….. 937

Tổng thống thứ ba mươi tư (1953-1961=8 năm)

35 – JON F. KENNEDY (1917-1963) ………………………… 969

Tổng thống thứ ba mươi lăm (1961-22/11/1963=gần 3 năm)

36 – LYNDON B. JOHNSON (1908-1973) ………………… 1003

Tổng thống thứ ba mươi sáu (1965-1969=4 năm)

37 – RICHARD M. NIXON (1913-1994) …………………… 1035

Tổng thống thứ ba mươi bảy (1969-1974=4 năm)

38 – GERALD R. FORD (1913-2006) ……………………… 1079

Tổng thống thư ba mươi tám (1974-1977=3 năm)

39 – JIMMY CARTER (1924-) ……………………………… 1105

Tổng thống thứ ba mươi chín (1977-1981=4 năm)

40 – RONALD REAGAN (1911-2004) ……………………… 1133

Tổng thống thư bốn mươi (1981-1989=8 năm)

41 – GEORGE BUSH (1924-) ……………………………….. 1187

Tổng thống thư bốn mươi một (1989-1993=4 năm)

42 – BILL CLINTON (1946-) ……………………………….. 1259

Tổng thống thứ bốn mươi hai (1993-2001=8 năm)

43 – GEORGE W. BUSH (1946-) …………………………… 1345

Tổng thống thứ bốn mươi ba (2001-2009)

44 – BARACK OBAMA(1961- ) ………………………………… 1425

Tổng thống thứ bốn mươi tư (20/1/2009-20/1/2017=8 năm)

PHỤ LỤC A  Cơ cấu Quốc Hội 1789-2001 …………………… 1491

PHỤ LỤC B  Những điều kỳ lạ liên quan đến Tổng thống ……. 1500

PHỤ LỤC C  Bảng xếp hạng các Tổng thống ……………………1502

PHỤ LỤC B

NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ LIÊN QUAN TỚI
CÁC TỔNG THỐNG MỸ

Chu trình lời nguyền 20 năm: Kể từ năm 1840, cứ mỗi kỳ bầu cử thứ năm lại có một Tổng thống hoặc bị chết ở văn phòng, hoặc bị bắn.

– William Henry Harrison, được bầu năm 1840, đã qua đời một tháng sau khi nhậm chức.

– Abraham Lincoln, được bầu năm 1860, bị ám sát vào đầu nhiệm kỳ thứ hai.

– James A. Garfield, được bầu năm 1880, cũng bị bắn chết trong năm đầu tiên ở sở nhiệm.

– William McKenley, tái đắc cử năm 1900, bị thương chí mạng trong năm tiếp theo.

– Warren G. Harding, trúng cử năm 1920, không qua khỏi cơn đột quỵ khi vụ xi căng đan Teapot Dome sắp sửa nhấn chìm bộ máy chính quyền của ông.

– Franklin D. Roosevelt, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba (việc chưa từng có trong tiền lệ) vào năm 1940, bị ốm chết vào đầu năm thứ tư của nhiệm kỳ.

– John F. Kennedy, trúng cử năm 1960, bị ám sát ba năm sau đó.

– Ronald Reagan, trúng cử năm 1980, là nạn nhân của vụ ám sát một năm sau đó và là tổng thống đầu tiên thoát khỏi lời nguyền. Dù vết thương do bị bắn của ông cũng nghiêm trọng như của Garfield, ông đã được may mắn được đưa tới một phòng cấp cứu hiện đại vài phút sau đó.

Chu trình bê bối 50 năm: Cứ 50 năm lại có một vụ bê bối lớn làm rung chuyển nhiệm kỳ tổng thống.

– Đầu năm 1870, Tổng thống Ulysses S. Grant bị trừng phạt bởi “âm mưu vàng” của James Fisk và Jay Gould, và các thành viên bộ máy chính quyền của ông bị vướng vào vụ bê bối Credir Mobilier và Whiskey Ring.

– Đầu những năm 1920, Tổng thống Warren G. Harding mất ngay khi chính quyền của ông chuẩn bị vướng vào vụ bê bối Teapor Dome và những sai lầm khác.

– Và tất nhiên, vào đầu những năm 1970, vụ Watergate đã huỷ hoại nhiệm kỳ tổng thống của Richard Nixon.

– Hãy gắng sức chờ đến đầu những năm 2020!

Những điểm tương đồng kỳ lạ trong cuộc sống của Abraham Lincoln và John F. Kennedy:

Cả hai đều thành thân ở độ tuổi 30, với một người phụ nữ ở độ tuổi 20.

Lincoln lần đầu được bầu vào Quốc hội năm 1846, Kennedy năm 1946.

Lincoln là ứng cử viên không được đảng của ông đề cử cho chức Phó Tổng thống vào năm 1856, Kenndy năm 1956.

Năm 1860, Lincoln được bầu làm tổng thống với chưa tới 50% số phiếu bầu, vượt qua Stephen A. Douglas sinh năm 1813. Năm 1960, Kennedy được bầu làm tổng thống cũng với chưa tới 50% số phiếu bầu, vượt qua Richard Nixon sinh năm1913.

Lincoln trẻ hơn phó tổng thống của ông, Andrew Johnson, một người miền Nam sinh năm 1808. Kennedy cũng trẻ hơn phó tổng thống của ông, Lyndon Johnson, một người miền Nam sinh năm 1908.

Lincoln bị bắn vào gáy ở một nhà hát vào ngày thứ Sáu, tên sát thủ đã chạy trốn vào một nhà kho và bị giết trước khi hắn bị xét xử. Kennedy cũng bị bắn vào gáy, từ một nhà kho, vào một ngày thứ Sáu, và tên sát thủ cũng chạy vào  một nhà hát và bị giết trước khi bị xét xử.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *