Cải tổ hiến chương Liên hợp quốc

Việt Nam, ngày 4 tháng 8 năm 2017

Gửi: – Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc UNO

CẢI TỔ HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC
PHÙ HỢP XU THẾ THỜI ĐẠI MỚI

Hiến chương Liên Hợp Quốc gồm 19 chương và 111 điều khoảnđược 50 nước đầu tiên ký ngày 26 tháng 6 năm 1945 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 1945, tới nay đã hơn 70 năm. Số nước thành viên ban đầu là 51, hiện nay là 193 và 2 nước là quan sát viên.

Hơn 70 năm qua, việc thực thi Hiến chương Liên Hợp Quốc có lúc thăng lúc trầm. Nhưng nó đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang của mình: không để xảy ra chiến tranh thế giới.

Nhưng nay Hiến chương ấy, đã xuất hiện nhiều điều bất cập, không phù hợp với xu thế thời đại mới.

I –CẢI TỔ HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC, PHÙ HỢP XU THẾ THỜI ĐẠI MỚI, LÀ NHU CẦU KHÁCH QUAN

“Thư của một Công dân Trái Đất” viết:

Ngày nay, KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ tiến bộ như vũ bão!

Với thành tựu khoa học – công nghệ ấy, mà Loài người biết thay đổi tư duy thay đổi nhận thức, đồng lòng hướng tới sự vươn lên để làm Người, sống tin cậy giúp đỡ nhau, tập trung chăm lo cho cuộc sống của nhân dân mình và chia sẻ vui buồn cùng với nhân dân nước khác với động cơ trong sáng đầy tình người; cùng bảo vệ cải tạo môi trường trong lành bền vững của Trái Đất thì thế giới này làm gì còn truyện mất ổn định đau buồn khổ cực như hiện nay.

Nay, chỉ với việc thay đổi tư duy thay đổi nhận thức, Con người, hoàn toàn biến cái khó có thể thành có thể.

Một xã hội tương lai tốt đẹp như thế, không cần tốn kém gì thêm, mà chỉ cần thay đổi tư duy thay đổi nhận thức là thực hiện được!

Chúng ta là Con người – “We the People”, tại sao không cùng hướng tới!

Để hiện nay, vừa bước sang Thế kỷ XXI có già 16 năm, mà loài người vẫn phải chứng kiến những truyện nhức nhối đau buồn trớ trêu bất cập, không thể chấp nhận được, chưa từng có trong lịch sử, đã và đang diễn ra ở đây đó trên Trái Đất:

– Tổng thống nước này treo cổ Tổng thống nước kia;

– Cách ứng xử hành xử của các chính khách về nhiều vấn đề của Thế giới còn bất cập như ở Trung Đông, Ukraina …

– Tham vọng, bất chấp pháp luật quốc tế, về biển đông;

– Tổ chức Nhà nước IS đã gây ra sự tàn sát đẫm máu đối với những người vô tội bất chấp đó là nhà thờ chợ trường học bệnh viện, người già đàn bà trẻ em;

– Nạn sản xuất buôn bán ma túy đang hoành hành; V.v…

Những truyện như thế, chẳng đáng để cho chúng ta phải suy tư, trăn trở và mong muốn thay đổi sao?

Từ bài “Các bài học lịch sử – rút ra từ nước Mỹ” thấy rằng:

1 – Chủ tịch Hồ Chí Minhlà người đầu tiên và duy nhất rút ra bài học lịch sử hay từ nước Mỹ. Và đã đưacái hay đó vào Điều thứ 1, Hiến pháp năm 1946 của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

Điều thứ 1

Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà.

Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.

Tin rằng, Tư tưởng “Nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, mọi người làm Người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thể hiện trong Điều thứ 1, Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là xu thế tất yếu của thời đại, là Tư tưởng duy nhất đúng đắn để xây dựng xã hội mới ổn định văn minh của Loài người.

2 – Nhưng, cũng thật là trớ trêu của lịch sử!

Bởi, chính quyền Mỹ cùng một số nhà cầm quyền Mỹ đã làm các việc hoàn toàn trái với lời bất hủ ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ.

Trong đoạn “…” trên, đã dẫn cứ có liên quan đến chính quyền cùng thời các đời Tổng thống Mỹ thứ 33. 34, 35, 36, 37 và 43.

Mỹ, thành viên Liên Hợp Quốc. Nhưng qua các dẫn cứ trênvànhìn vào thực tế, thì Liên Hợp Quốc như là tổ chức dưới quyền Mỹ. Mỹ lũng loạn Thế giới,đã dẫn, Liên Hợp Quốc đã có phản ứng gì?

Như vậy, CẢI TỔ HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC, phù hợp xu thế thời đại mới, là nhu cầu khách quan.

II –CẢI TỔ HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐCPHẢI CHẤM DỨT CÁC TIỀN LỆ BẤT CẬP

Đã đến lúc, trong quan hệ quốc tế cần bỏ thói: “trịch thượng”, “giễu võ giương oai” “đe nước nọ doạ nước kia”! Bởi, việc làm đó đã trở nên “lố bịch”! Dễ làm “cái sảy nảy cái ung”!

Cáitài,cáigiỏitrong giao tiếp nói chung, là bằng lý lẽ sắc bén và việc làm mẫu mựccủa mình, thuyết phục được người khác, thức tỉnh được lòng người, bảo vệ cái chân, cái thiện; vạch trần cái ác, cái gian manh, theo chuẩn mực đạo đức của Loài người: Vì Con người, vì Loài người. Để đạt được mục đích!

Đây là hành vi khôn ngoan và thông minh nhất!

Và đây cũng là cách ứng xử, hành xử xứng tầm với xu thế thời đại mới của nhà cầm quyền!

Nay đã đến lúc, phải coi hành vi ứng xử và hành xử giữa các quốc gia với nhau dẫn tới xung đột làm giảm lòng tin giữa nhau, làm tăng chi phí quân sự của mỗi nước…, là hành vithiếu sáng suốt!

Và càng “thiếu sáng suốt”, khi nhà cầm quyền của nước nào đó, tự ý thay Liên Hợp Quốc, gây xung đột với nước khác!

Nay cũng đã đến lúc, phải chấm dứt ngay cách hành xử không đẹp – trừng phạt lẫn nhau, gây thiệt hại chung.

Và càng không được vin vào bất cứ lý do nào để tấn công nước khác có chủ quyền! Đó là hành vi xâm lược! Cần lên án và xét xử!

Bởi, trong “thời kỳ hội nhập” mà còn tư tưởng “bá chủ”, “bá quyền” là đi ngược với xu thế thời đại. Đó là chưa thức thời, thiếu tự trọng và tự cô lập mình trước cộng đồng quốc tế!

Phải “Luật hoá” các “Điều ước” quốc tế. Quốc gia thành viên nào vi phạm thì Toà án quốc tế sẽ cảnh báo. Đồng thời, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các khuynh hướng sai trái, bất cập.

Mọi vấn đề quốc tế, phải giải quyết phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Không có ngoại lệ và không một quốc gia nào được lạm quyền Liên Hợp Quốc.

III –CẢI TỔ HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC – CÁC VẤN ĐỀ THEN CHỐT

“Tạo hoá đã ban tặng cho con người trí tuệ! Thì từ trí tuệ ấy, con người phải tự vươn lên để làm Người!” (Thư một Công dân Trái Đất).

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. (Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ).

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. (Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791).

Đó là nền tảng tư tưởng Cải tổ Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đồng thời, luật hoá nghị quyết 2354 của Liên Hợp Quốc.

Còn về vấn đề IS, là phải giải quyết tế nhị, trí tuệ, đầy tình người, để nó tự tan rã. Đó là từ kinh nghiệm dựng và giữ nước của Việt Nam.

Then chốt, giải quyết tận gốc vấn đề này là mỗi quốc gia phải có chế độ ưu việt: không xô đẩy một ai vào bước đường cùng – chán ghét chống lại chế độ; có sức thu phục nhân tâm, thức tỉnh lòng người để cô lập từ bên ngoài và làm tan rã tự bên trong lực lượng khủng bố. Đông thời, có giải pháp toàn diện đồng bộ cắt đứt mọi nguồn lực và không còn chố trú chânở bất cứ đâu. Ắt chúng phải tan rã!

Trên đây là những đóng góp chân thành, mong Liên Hợp Quốc, lưu tâm xem xét!

Một công dân Trái Đất

Kĩ sư. Đỗ Minh Xuân

PHỤ LỤC

I – NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đã rút ra các kết luận (KL):

1- Từ nay, học thuyết Mác không còn là chủ thuyết đủ tầm để xây dựng xã hội mới ổn định, văn minh! (KL – 1)

2- Tư tưởng nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, mọi người làm Người của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng duy nhất đúng đắn để xây dựng xã hội mới ổn định, văn minh của loài người! (KL – 2)

3- Qua trải nghiệm của lịch sử loài người từ xưa tới nay, thì không một đảng phái chính trị, không một tổ chức, không một cá nhân vàchưa có một học thuyết nào có đủ tầm để xây dựng xã hội mới ổn định, văn minh.

Ngày nay, chỉ duy nhất có nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, mọi người làm Ngườitheo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới xây dựng được xã hội đó! (“Tôi rủ Năm châu đến đại đồng!” Lời tiên tri này của Bác Hồ ở đền thờ Trần Hưng Đạo tại Kiếp Bạc, Côn Sơn (1946), đến nay đã thấy nghiệm). (KL – 3)

4- Nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội bằng thực quyền trực tiếp bầu chọn và phúc quyết của mình. (KL – 4)

5- Bản chất đặc thù của các đảng phái chính trị là tranh giành quyền lực. Ngoài thì giữa đảng nọ với đảng kia và trong thì giữa phái này với phái khác. Do đó, trong xã hội do nhân dân làm chủ, thìkhông thể tồn tại các đảng phái. (KL – 5)

6- Nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, mọi người làm Người là xu thế tất yếu của thời đại! (KL-6)

7- Cơ chế quá độ vận hành đất nước đến khi Đảng tự giải tán: Nhân dân làm chủ, Nhà nước làđày tớ, Đảng làtham mưu. (KL-7)

II – NGHIÊN CỨU NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

a.Quy luật CHUỖI VÒNG “REN” LOGIC VỀ MỐI QUAN HỆ TỔNG QUÁT CỦA NỀN KINH TẾ:

  1. Có việc làm ổn định – 2. thu nhập tăng – 3. đời sống khá giả – 4. sức mua tăng – 5. kích thích sản xuất phát triển – 6. tạo thêm nhiều việc làm – 1. có việc làm ổn định.

Mà kích thích sản xuất phát triển là quyết định “bước ren” logic ấy!

(Rút ra kết luận này vào cuối tháng 5-2009)

b.Quy luật VỀ TÍNH “CẠNH TRANH” CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:

Cạnh tranh là bản chất đặc trưng và cũng là quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường.

Nhưng cạnh tranh lành mạnh mới là bản chất ưu việt đặc trưng của nền kinh tế đó.

(Rút ra kết luận này vào đầu năm 2009)

c.Quy luật VẬN HÀNHĐIỀU HÀNHNỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀNH MẠNH HIỆU QUẢ:

Điều kiện tiên quyết để vận hànhđiều hành nền kinh tế thị trường lành mạnh, hiệu quả là Nhà nước phải điều chỉnh hành vi tham lam, tính ích kỷ của các doanh nghiệp bằng Luật Lợi nhuậnvàPhân phối lợi nhuận.

Đồng thời, nhà nước vừa phải có cơ chế loại bỏ các yếu tố nhiễu, chủ quan duy ý chí, sự lũng loạn từ mọi phía; vừa phải dự đoán dự báo chính xác điều hành linh hoạt, kịp thời bảo đảm cho nền kinh tế phát triển lành mạnh, hiệu quả.

(Rút ra kết luận này lúc 20 h, ngày 9-2-2010)

III – NHỮNG NHẬN THỨC MỚI:

  1. Về nhận thức chung:

Muốn làm gì thì làm, nhưng trước hết hãy làm Người! Công dân phải được hưởng đầy đủ quyền cơ bản của con người chân chính, đó là quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Thiếu những quyền đó, thì thực sự chỉ là những kẻ nô lệ (kiểu mới) mà thôi!

Muốn nói gì thì nói, nhưng chỉ được phép nói sự thật có lợi cho đất nước, cho xã hội, cho con người; phù hợp với lẽ sống và đạo lý làm người!

Muốn viết gì thì viết, nhưng chỉ được phép viết sự thật nhằm động viên khuyến khích mọi người sống, làm việc theo Hiến pháp, luật; tạo nên mối quan hệ xã hội hài hoà, đồng thuận, đầy tình người!

Muốn lý luận gì thi lý luận, nhưng lý luận đó phải vì nước vì dân vì Con người vì Loài người!

Muốn chủ nghĩa gì thì chủ nghĩa, nhưng phải làm cho “Nước mạnh, dân giàu; Xã hội dân chủ công bằng ổn định văn minh; Con người tư do bình đẳng hạnh phúc”!

Tóm lại, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết, muốn lý luận gì thì lý luận, muốn chủ nghĩa gì thì chủ nghĩa, nhưng đừng để thua kém bạn bè!

Hãy nhìn thẳng vào sự thật, liên hệ với các nước trong khu vực, trước đây, đã một thời, họ cùng cảnh ngộ như ta, thậm chí có nước còn thua kém ta về nhiều mặt, nay họ đều đã hơn hẳn ta, có nước kinh tế phát triển hơn ta hàng chục lần và có nước đã tự đưa được người lên vũ trụ … , chẳng đáng để cho chúng taphải suy nghĩ, phải trăn trở, phải hổ thẹn sao?

  1. Nhận thức về tri thức:

Sự hiểu biết của mỗi người có hạn, mà tri thức của loài người thì mênh mông. Do đó, mỗi người phải có ý thức bảo vệ, khai thác sử dụng kho tàng tri thức chung đóvì tương lai tốt đẹp của mỗi người của Loài Người.Một trong những sai lầm lớn nhất của Loài Người, là không biết bảo vệ khai thác sử dụng kho tàng tri thức chung đó của mình, mà đã đem phần tri thức này đối chọi lại, thậm chí còn triệt tiêu phần tri thức kia.

– Thời trung cổ, người đứng đầu giáo phái này định áp đặt giáo phái kia. Đã xảy ra các “Cuộc thập tự chinh” (TTC). TTC-1(1095) đến TTC-9 và tiếp theo các TTC khác vẫn nổ ra trong ít nhất hơn 200 năm sau. Galilê phát hiện ra “Thuyết nhật tâm”, trái với “Thuyết địa tâm”, thì giáo hội Công giáo Rôma đã cấm truyền bá nó và đã quản thúc ông tại gia đến chết.

– Thời Tần Thủy Hoàng, đã đốt sách của các Triều đại trước, một kho tàng tri thức vĩ đại của nền văn minh Trung Hoa, một “nôi văn hóa lớn” của Loài người.

– Trong chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Hitle kích động nhân dân Đức (Đặc biệt là nhồi nhét cho lũ trẻ con Đức), cho dân tộc Gecmanh là “dân tộc thượng đẳng”. Do đó chỉ có dân tộc Đức mới có khả năng cai trị thế giới. Đã tập trung tiêu diệt dân tộc Do Thái thông minh và đã phá hủy biết bao công trình tri thức văn minh của nhiều dân tộc khác.

– Ngay Mác cũng mắc sai lầm lớn này. Như phân biệt giai cấp, phân biệt tư bản và xã hội chủ nghĩa để đối đầu nhau, tàn sát nhau, mà trong nhiều bài viết của tôi đã đề cập tới.

Vậy muốn bảo vệ khai thác sử dụng được nguồn trí thức chung đó của Loài Người thì về mặt nhận thức cần:

– Chung, là chấm dứt việc đem sự hiểu biết “ngắn chửa đầy gang” với trí tuệ “mù lòa”, “đần độn” của một vài người, của một nhóm người để“định hướng”, để “áp đặt” thaycho sự hiểu biết “dài hàng vạn-vạn dặm” với trí tuệ sáng suốt của cả một cộng đồng một dân tộc ! (“Trí tuệ mù lòa”, là thuật ngữ mới trong tài liệu: “Nhập môn tư duy phức hợp”, là nói về mặt khách quan. Còn “Trí tuệ đần độn”, tôi thêm, là nói về mặt chủ quan).

– Cụ thể, là cần phải khắc phục ngay các tật xấu mà ta thường gặp là đối đầu nhau về nhận thức, về tư tưởng. Và càng không nên chấp nhặt, định kiến, chụp mũ nhau, miệt thị nhau về nhận thức, về tư tưởng. Bởi lẽ, về nhận thức, về tư tưởng thì chỉ có chủ thể mới có thể tự điều chỉnh được, còn khách thể thì không thể nào áp đặt.

Cáitài, cái giỏi của mỗi người là bằng lý lẽ sắc bén, bằng việc làm mẫu mực của mình thuyết phục được người khác, thức tỉnh được lòng người, bảo vệ được cái chân, cái thiện, vạch trần được cái ác, cái gian manh, dựa trên những chuẩn mực đạo đức chung của Loài người: Vì Con người, vì Loài người.

c.Nhận thức về thế giới:

– Hiện nay, nếu ai đó còn phân biệt kinh tế tư bản với kinh tế xã hội chủ nghĩa, thì người đó thực sự là đang ngủ mê giữa ban ngày. Kinh tế thế giới ngày nay, là hội nhập hợp tác phát triển bình đẳng cùng có lợi và được điều tiết bằng quy luật của nền kinh tế thị trường. Không một nước nào có thể đứng ngoài vòng chi phối chung của nó. WTO là một ví dụ điển hình! Và hiện nay đã xuất hiện TPP, một hình thái hợp tác kinh tế mới cao hơn.

– Trong thời đại hội nhập mà lý luận vẫn còn đặt vấn đề “ai thắng ai” để chia bè, kết phái, thì những người đó quả là chẳng hiểu gì về thời cuộc! Thậm chí còn mắc một tội lớn: Chống lại quy luật phát triển của loài người! Vì hội nhập hợp tác phát triển là dựa trên cơ sở đồng thuận, là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, của thời đại!

—–

 

Ghi chú:

I – Trong Phụ lục trên, mỗi đề mục, là một kết luận khoa học. Nhưng, nay tuổi đã cao (sinh 8-1-1934), tôi không thể làm luận án bảo vệ được.

Vậy công khai, công bố các kết luận khoa học trên của tôi để các Trường các Viện Khoa học thuộc các quốc gia trên thế giới biết.

Nếu các kết luận khoa học nàocó giá trịlý thuyết và thực tiễn,xứng tầm với sản phẩm trí tuệ của loài người, mong rằng các Trường các Viện Khoa học thuộc các quốc gia trên thế giới xét “đặc cách” công nhận “học hàm” về một một kết luận khoa học nào đó trên của tôi.

Nếu được vinh hạnh ấy, tôi xin phối hợp tiến hành cụ thể!

II – Ngoài ra, tôi xin sẵn sàng hợp tác với các dịch giả Truyện Kiều – Nguyễn Du ra tiếng bản địa (dịch mới hoặc dịch lại – trước đã có). Bởi tôi “Khảo dịch Truyện Kiều – Nguyễn Du ra tiếng Việt hiện đại phổ thông và đại chúng” từ tháng 7 năm 2006. Đang cho xuất bản.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *