HIẾN PHÁP 1946, ĐIỀU 40 CÓ ĐOẠN VIẾT :

Nghị viên (ĐBQH) không bị truy tố bởi lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện (QH)”

Suy rộng ra, mọi công dân đều có quyền bày tỏ chính kiến vì nước vì dân vì con người của mình trước cộng đồng, trên công luận và có quyền được thông tin đầy đủ những chính kiến vì nước vì dân vì con người của cộng đồng trên công luận”

DANH NGÔN

1, Chỉ được coi là hiền tài là nguyên khí quốc gia, khi người trí thức đã hội tụ đủ cả ba yếu tố cơ bản là:
TRÍ – TÂM – DŨNG

2. Của cải danh vọng nó đến nó sẽ đi.
Chỉ có tình người còn lại mãi mãi!

3. Thật hư – Hay dở – Chính tà,
Nhân dân, Lịch sử vốn là thước đo!

4. Danh dự cá nhân, thì chỉ có mình mới tự giữ được!
Còn không thể bịt miệng người khác!

5. Công khai nhận xét đánh giá người khác, cũng là công khai để mọi người đánh giá nhận xét mình!

6. Chỉ có tự dối mình,chứ không dối được với những người hiểu biết mình!

7. Cái gì tự nhận là của mình, mà pháp lý và đạo lý không thuộc về mình,
thì cái đó không là của mình!